Vårt mål | Varner | Norsk

Vårt mål

Vårt mål er å kombinere sunn forretningsdrift med etisk god adferd. Vi mener at ansvarlighet er grunnleggende for selskapets suksess, og vi arbeider målrettet for at våre produkter skal produseres på en ansvarlig måte. Vi ønsker at alle som er en del av og jobber i vår verdikjede skal ha en trygg arbeidsplass der de behandles bra og hvor det ikke legges bånd på deres rettigheter som arbeidstakere.

Utfordringene vi møter i tekstilindustrien er mange og komplekse og knytter seg spesielt til produksjonskjeden. Vi ønsker å møte utfordringene i vår industri med et fokus på oppriktighet, utvikling og forbedring. Arbeid med sosiale forbedringer krever et langsiktig fokus, samarbeid og bred kunnskap om lokale forhold. Vi har tatt mange viktige steg i vårt arbeid, men vi er ennå ikke i mål.

Vi har arbeidet med samfunnsansvar i flere år, både gjennom våre egne interne team og gjennom samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Vi deltar aktivt på ulike arenaer der samfunnsansvar er på agendaen både på lokalt plan og internasjonalt. Vi ble medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH) i 2003, og har siden 2008 vært i IEHs styre.