I fabrikkene | Varner | Norsk

I fabrikkene

Vårt mål er at vi sammen med våre leverandører skal skape trygge og gode arbeidsforhold for dem som arbeider i vår produksjonskjede.

Vi har utviklet omfattende prosedyrer for å kunne evaluere fabrikkforholdene på en god måte. Fabrikkbesøk, møter, gjennomgang av dokumentasjon, og inspeksjoner er viktige deler når en fabrikk skal vurderes. Inspeksjoner (sosiale revisjoner) gjennomføres både av tredjepartsinspektører og våre egne inspektører. I en inspeksjon vil alle deler av en fabrikk gjennomgås nøye. Selve bygningen og produksjonslokalene undersøkes, det gjennomføres intervjuer og samtaler med arbeidere og ledelse, og alle relevante dokumenter, policyer, sertifikater og lisenser gjennomgås.

Evalueringene er basis for fabrikkenes forbedringsplaner. Der det er misforhold mellom de krav vi stiller og det som faktisk avdekkes så settes det opp en forbedringsplan med spesifiserte aktiviteter som må gjennomføres innenfor en bestemt tidsplan. Disse forbedringsplanene følges opp av våre interne CSR ansatte som besøker fabrikkene jevnlig.