Global Produksjon | Varner | Norsk

Global Produksjon

Varner-Gruppen eier ingen egne fabrikker, men samarbeider med rundt 200 leverandører for produksjon i Asia og Europa.

Her kan du finne listen over alle fabrikkene som brukes.

Vi har etablert regionale kontorer i alle våre fire hovedmarkeder for produksjon (Kina, Bangladesh, India og Tyrkia). Tilstedeværelse i disse markedene gjør det mulig for oss å samarbeide tett med våre produsenter der produksjonen skjer, og gjennom det sikre gode produksjonsstandarder og stadige forbedringer der det er nødvendig.