Brann- og bygningssikkerhet | Varner | Norsk

Brann- og bygningssikkerhet

I februar 2013 inngikk vi et samarbeid med Det Norske Veritas (DNV-GL) for å gjennomføre av inspeksjoner av brannsikkerhet i alle fabrikker vi samarbeider med i Bangladesh. Disse inspeksjonene ble i 2014 videreført til fabrikker vi samarbeider med i India. Målet er å gjøre fagtekniske vurderinger av brannsikkerhet og å identifisere nødvendige forbedringsområder.

Under inspeksjonene inspiserer ingeniører fra DNV-GL den bygningsmessige konstruksjonen, elektriske installasjoner, varslingssystemer, rømningsveier, og tester kunnskap om beredskap hos ledelse og arbeidere sjekkes. I tillegg gjøres det beredskapsøvelser. En rekke utbedringer har blitt satt i gang som følge av disse inspeksjonene.

I juni 2013 ble vi en del av The Accord Bangladesh. Dette er en bindene avtale mellom arbeidsrettsorganisasjoner, fagforeninger og tekstilselskaper. Målet med avtalen er å sørge for at alle tekstilfabrikker i Bangladesh er trygge arbeidsplasser. Som følge av avtalen så gjennomføres det uavhengige inspeksjoner av bygningssikkerhet, elektrisk sikkerhet og brannsikkerhet på alle våre fabrikker. Inspeksjonene danner grunnlaget for en plan med utbedringer som må gjennomføres. Et opplæring og aktiv deltakelse fra arbeidere er også en del av programmet. Gå til hjemmesiden for The Accord Bangladesh for mer informasjon.