Work2Learn

I 2009 ble vi med i det skandinaviske prosjektet Work2Learn. Prosjektet er et samarbeid mellom ulike selskaper, Redd Barna, og organisasjonen UCEP (Underprivileged Children’s Educational Programs) i Bangladesh.

Prosjektet har som mål å skape tilgang til fagutdanning og å åpne arbeidsmuligheter for trengende ungdom i Bangladesh. Ungdommer mellom 16 og 18 går gjennom en 9 måneders fagutdanning som følges av 3 måneder med arbeidspraksis. Etter endt praksis vil de bli tilbudt jobb på fabrikker med gode systemer og arbeidsforhold.