Spørsmål og svar

HAR DERE ETISKE RETNINGSLINJER? Ja. Vi har utviklet Etiske Retningslinjer i samarbeid med Initiativ for Etisk Handel (IEH). Retningslinjene gjelder for alle kjeder i Varner-Gruppen. De er basert på FNs menneskerettighetskonvensjoner og ILOs arbeidsrettskonvensjoner. Last ned våre Etiske Retningslinjer.

KAN DERE GARANTERE AT DERES LEVERANDØRER FØLGER DE ETISKE RETNINGSLINJENE? Vi har et omfattende system for å følge opp at de Etiske Retningslinjene følges. Dette inkluderer blant annet sosiale revisjoner, sertifiseringer og opplæring. Det finnes ikke noen garanti for at det ikke vil forekomme brudd på våre Etiske Retningslinjer men vi vil alltid jobbe for utbedringer der retningslinjene ikke følges.

HVA SKJER HVIS DERE FINNE BRUDD PÅ DE ETISKE RETNINGSLINJENE? Brudd på våre Etiske Retningslinjer betyr ikke at vi umiddelbart avslutter samarbeid med den berørte leverandøren. Vi vil da sette krav til utbedringer innenfor rimelige tidsfrister, og vil samarbeide med leverandøren for å få dette gjennomført. Vi vil avslutte samarbeid dersom leverandøren ikke viser vilje til å arbeide sammen med oss om å gjøre de utbedringene som er nødvendige.

HVA ER DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE? Mye overtid i høysesonger, mangler i prosedyrer for helse og sikkerhet, utilstrekkelig dokumentasjon av drift, og mangelfulle registreringsrutiner for arbeidstid og lønn er utfordringer som vi ofte avdekker.

RAPPORTERER DERE PÅ DERES ARBEID MED SAMFUNNSANSVAR? Ja. Vi rapporterer årlig om vårt arbeid med samfunnsansvar. Dette er en del av medlemsforpliktelsene for vårt medlemskap i Initiativ For Etisk Handel (IEH). Rapportene er offentlig tilgjengelige, og kan fås enten ved å kontakte IEH eller kontakte oss direkte.

HVOR PRODUSERES PRODUKTENE DERES? Flesteparten av våre produkter produseres i Kina, Tyrkia, Bangladesh, eller India. Du kan finne informasjon om hvor et produkt er produsert ved å se på vaskelappen på plagget. En full liste over fabrikker som produserer produktene ligger på vår hjemmeside.

BLIR SANDBLÅSING BRUKT I PRODUKSJONEN? Nei, sandblåsing er forbudt i produksjon av våre klær.