Ull | Varner | Norsk

Ull

Vi har et langsiktig mål om å ha full sporbarhet av ull som blir benyttet i våre produkter. Ull som benyttes for oss må ha et opprinnelsessertifikat.

Når dyrene klippes så skal det gjøres på en human måte av kvalifiserte personer. Vi har forbud mot praktisering av mulesing.