Lær | Varner | Norsk

Lær

Alt lær som bruke i våre produkter skal komme fra bruksdyr som slaktes for matproduksjon. Lærprodukter skal produseres av bruksdyr som griser, sauer, og kuer. Lær og hud fra eksotiske dyr er forbudt, det inkludere blant annet lær fra krokodiller, slanger, og seler. Uetiske metoder i slakteprosessen er forbudt.

Varner Gruppen har et forbud mot lær som er behandlet i garverier og fargerier i Bangladesh.