Generelle krav

Dyrevelferd er en viktig del av en bærekraftig leverandørkjede. Det skal alltid tas høyde for etiske hensyn når leverandører av dyrefibre velges ut. Dette innebærer blant annet aspekter som sporbarhet, helse og sikkerhet, og dyrebehandling på gårder og i produksjonsenheter.

Opprinnelsen av dyrefibre skal alltid erklæres. Vi ønsker ikke å handle lær og dyrefibre fra områder som er kjent for dårlig behandling av dyr, eller for transport av dyr under uetiske forhold. Gårder skal følge krav som er basert på det britiske rådet for dyrevelferd sine definisjoner av godt husdyrhold.

Vi godtar ikke dyreforsøk eller testing på dyr. Alle produsenter må følge EU direktivet 2010/63/EU om beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige forhold.

Les mer om våre krav til dyrevelferd her.