Dun og Fjær | Varner | Norsk

Dun og Fjær

Alle våre leverandører er pliktige til å følge våre retningslinjer for fjær og dun. Det er ikke tillatt å bruke uetiske produksjonsprosesser som for eksempel at fjær- og dun plukkes fra levende fugler. Leverandørkjeden skal være transparent og vertikal slik at produksjonen kan kontrolleres, uten bruk av dunsamlere i den uformelle sektoren, agenter, eller såkalte «township slaughterhouses».

Alle våre produsenter må ha et sertifikat fra International Down and Feather Testing Laboratory (IDFL) som omfatter sporbarhet og dyrevelferd i hele produksjonskjeden.