Our Stores | Varner | Norsk

Butikker

Fokus på miljøaspekter i våre butikker er en del av vår overordnede miljøstrategi. Gode rutiner for avfallshåndtering, energieffektive løsninger og fokus på distribusjonsleddet er viktige deler av vårt arbeid for å minimere vår miljømessige påvirkning.