Fabrikker | Varner | Norsk

Fabrikker

Vi har fokus på å begrense miljøpåvirkning i produksjonen av vår varer. Fabrikker er pliktige til å ha et system for å kontrollere og styre bruk av kjemikalier i produksjonsprosessene. Det er en betydelig bruk av vann i enkelte produksjonsprosesser, og produsentene er pliktige til å behandle avfallsvannet i henhold til strenge prosedyrer. Fabrikkene skal ha styringssystemer for å optimalisere og redusere bruk av vann og energiressurser samt kontrollere og følge reguleringer knyttet til avfallshåndtering.

Gjennom dialog og kontinuerlige kontroller jobber vi med å sikre at miljøreguleringer overholdes og at det er en stadig forbedring i miljøstyringssystemene hos våre leverandører.