Produktkrav og testing | Varner | Norsk

Produktkrav og testing

God produktsikkerhet er av høyeste prioritet og vi har et dedikert team som arbeider med å sikre at våre produkter overholder de strengeste sikkerhetskrav. Det er essensielt at produktene vi tilbyr våre kunder er trygge.

Vi har utviklet kjemikalierestriksjoner som produsenter av våre produkter må følge. Restriksjonene følges opp gjennom et omfattende testregime. Kjemikalietester utføres under produksjonen for å sørge for at produktene ikke inneholder skadelige kjemikalier. Vi samarbeider med internasjonalt anerkjente laboratorier som bistår oss og våre produsenter i dette arbeidet.

Kjemikalierestriksjonene oppdateres jevnlig. Det ble innført nye strengere kjemikalierestriksjoner i 2014, og vi gjorde samtidig utbedringer i vårt interne kontrollsystem.

Se Varner-Gruppens kjemikaliekrav her.

Vi er medlem av «Kjemikaliegruppen». Dette er en svenskbasert interessegruppe for tekstilselskaper som ønsker å redusere bruk av kjemikalier i produksjonsprosessene. Vi har også et samarbeid med Virke på dette feltet.