Vårt ansvar

Å sikre at våre produkter er produsert på en ansvarlig måte, er trygge og ikke inneholder farlige stoffer er våre prioriteringer. Redusering av vår miljøpåvirkning er også en del av vår bærekraftig forpliktelse.