Nøkkeltall

Beløp i NOK 1.000

  2014 2013
Salgsinntekter 10.381.600 10.280.460
Endring i salg  fra forrige år 1,0% 5,7%
Driftsinntekter 10.450.746 10.374.340
Driftsresultat 1.163.631 1.188.790
Resultat før skatt 1.269.292 1.305.920
Årsresultat 930.630 948.830
Antall butikker 1.436 1.383
Antall ansatte 10.180 9.909