Produktutvikler

Det aller viktigste er å forstå kundene våre. Du har god teft og er alltid oppdatert på hva som kommer og hva som er fremtidige trender. Konstant driver du produktutvikling og designer nye produkter.  

Som produktutvikler må du alltid være oppdatert på salgsresultater for kolleksjonene som er ute i butikk og kunne se nye salgsmuligheter. Å kunne kombinere din kreativitet med det å være kommersiell er ekstremt viktig. Riktig produkt til riktig tid er en viktig forutsetning for å ha suksess.