Innkjøper | Varner | Norsk

Innkjøper

Ditt fokus er alltid kundene og du skjønner hva som funker i butikkene våre. Du er god til å se muligheter til å maksimere salg og fortjeneste.

Din viktigste oppgave er å bygge et sortiment som selger. Du synes det er gøy å lese og følge opp tall og klarer å utnytte potensiale på både kort og lang sikt. Du er god på planlegging og budsjettering og har teft for god business. I forhandlinger klarer du å finne gode løsninger og få til et godt samarbeid.

Som innkjøper jobber du tett med produktutvikler.