Andre stillinger

Det må mange støttefunksjoner til for å drive mer enn 1.400 butikker i 8 land. I hovedsak støtter vi butikkene innenfor drift, logistikk, varefordeling, markedskommunikasjon, prosjektering av nye butikker og vedlikehold av eksisterende butikker, økonomi, regnskap, IT og HR/personal.

Ønsker du å se om det finnes ledige stillinger, se alle ledige stillinger